โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนจำศีล

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 673
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย  สุปินะ และ นายอ็อด ตาเต็มดวง สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนจำศีล ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2560 ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนจำศีล

ไฟล์ภาพประกอบ

ศูนย์ม่อนจำศีล_๑๗๐๗๑๗_0005.jpgศูนย์ม่อนจำศีล_๑๗๐๗๑๗_0008.jpgศูนย์ม่อนจำศีล_๑๗๐๗๑๗_0010.jpgศูนย์ม่อนจำศีล_๑๗๐๗๑๗_0012.jpgศูนย์ม่อนจำศีล_๑๗๐๗๑๗_0014.jpgศูนย์ม่อนจำศีล_๑๗๐๗๑๗_0020.jpgศูนย์ม่อนจำศีล_๑๗๐๗๑๗_0007.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ