โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบองค์รวม (Long Term Care) รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 2282
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายก เป็นประธานในการเปิด โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบองค์รวม (Long Term Care) รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ. รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า 

ไฟล์ภาพประกอบ

อบรมฟื้นฟูทีมจิตอาสา_103.jpg6071.jpgอบรมฟื้นฟูทีมจิตอาสา_103.jpgอบรมฟื้นฟูทีมจิตอาสา_3175.jpgอบรมฟื้นฟูทีมจิตอาสา_3322.jpgอบรมฟื้นฟูทีมจิตอาสา_3376.jpgอบรมฟื้นฟูทีมจิตอาสา_3589.jpgอบรมฟื้นฟูทีมจิตอาสา_4273.jpgอบรมฟื้นฟูทีมจิตอาสา_5039.jpgอบรมฟื้นฟูทีมจิตอาสา_6865.jpgอบรมฟื้นฟูทีมจิตอาสา_7587.jpgอบรมฟื้นฟูทีมจิตอาสา_8345.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ