โครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนกล้วยกลาง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 677
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนกล้วยกลาง ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ.วัดกล้วยกลาง

ไฟล์ภาพประกอบ

38551.jpg38552.jpg38557.jpg38558.jpg38554.jpg38556.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ