โครงการ "กิจกรรมเสริอมสร้างความเข้าใจสุขภาวะทางเพศฯ"

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558, จำนวนคนดู : 392
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ "กิจกรรมเสริอมสร้างความเข้าใจสุขภาวะทางเพศฯ" ในวันที่ 12 กันยายน 2558 ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนแพะดอนตันเดิม) โดยมีประธานสมาชิกสภา สมาชิกสภา และรองปลัดเทศบาล เข้าร่วมในพีธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

ไฟล์ภาพประกอบ

DSC_0004.jpgDSC_0023.jpgDSC_0015.jpgDSC_0014.jpgDSC_0031.jpgDSC_0026.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ