โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องอาหารปลอดภัย การใช้ยา และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557, จำนวนคนดู : 3117
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องอาหารปลอดภัย การใช้ยา และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯ  ณ วัดพระเจ้านั่งแท่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำสุขภาพ กลุ่มแม่บ้าน เจ้าของร้านชำ  รวมทั้งสิ้น 130 คน

ไฟล์ภาพประกอบ

SAM_9210.JPGSAM_9207.JPGSAM_9211.JPGSAM_9215.JPGSAM_9229.JPGSAM_9206.JPGSAM_9209.JPGSAM_9228.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ