โครงการพระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี ปี 2567

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 20
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์  แปงสาย และนายธวัชชัย  สุปินะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการพระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี ปี 2567 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดหัวทุ่งสามัคคี

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี_240520_3.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี_240520_4.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี_240520_5.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี_240520_7.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี_240520_8.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี_240520_9.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี_240520_10.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี_240520_11.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี_240520_6.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ