โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 30
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดไร่ข่วงเปา

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ชุมชนไร่ข่วงเปา_240520_26.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ชุมชนไร่ข่วงเปา_240520_28.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ชุมชนไร่ข่วงเปา_240520_29.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ชุมชนไร่ข่วงเปา_240520_25.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ชุมชนไร่ข่วงเปา_240520_23.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ชุมชนไร่ข่วงเปา_240520_20.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ชุมชนไร่ข่วงเปา_240520_18.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ชุมชนไร่ข่วงเปา_240520_11.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ชุมชนไร่ข่วงเปา_240520_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ชุมชนไร่ข่วงเปา_240520_15.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ชุมชนไร่ข่วงเปา_240520_16.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ