โครงการพระบาทสูงวัยใจเกินร้อย ปี 2567

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 16
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑุรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และนายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการพระบาทสูงวัยใจเกินร้อย ปี 2567 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดกอกชุม 

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.พระบาทสูงวัยใจเกินร้อย_240513_2.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสูงวัยใจเกินร้อย_240513_4.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสูงวัยใจเกินร้อย_240513_5.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสูงวัยใจเกินร้อย_240513_6.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสูงวัยใจเกินร้อย_240513_7.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสูงวัยใจเกินร้อย_240513_8.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสูงวัยใจเกินร้อย_240513_9.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสูงวัยใจเกินร้อย_240513_10.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสูงวัยใจเกินร้อย_240513_11.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสูงวัยใจเกินร้อย_240513_12.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสูงวัยใจเกินร้อย_240513_14.jpgLINE_ALBUM_คก.พระบาทสูงวัยใจเกินร้อย_240513_13.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ