โครงการประชาร่วมใจควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนปงแสนทอง,ศรีก้ำ ปี 2567

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 15
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาร่วมใจควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนปงแสนทอง,ศรีก้ำ ปี 2567 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนปงแสนทอง

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ไข้เลือดออก ชุมชนปงแสนทอง ศรีก้ำ_240513_2.jpgLINE_ALBUM_คก.ไข้เลือดออก ชุมชนปงแสนทอง ศรีก้ำ_240513_4.jpgLINE_ALBUM_คก.ไข้เลือดออก ชุมชนปงแสนทอง ศรีก้ำ_240513_7.jpgLINE_ALBUM_คก.ไข้เลือดออก ชุมชนปงแสนทอง ศรีก้ำ_240513_10.jpgLINE_ALBUM_คก.ไข้เลือดออก ชุมชนปงแสนทอง ศรีก้ำ_240513_13.jpgLINE_ALBUM_คก.ไข้เลือดออก ชุมชนปงแสนทอง ศรีก้ำ_240513_16.jpgLINE_ALBUM_คก.ไข้เลือดออก ชุมชนปงแสนทอง ศรีก้ำ_240513_14.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ