โครงการสื่อสารเชิงบวก ครอบครัวปลอดบุหรี่

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 10
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายอำนวย  ถาแก้ว และนายน้อม  สุวรรณวงค์  คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการสื่อสารเชิงบวก ครอบครัวปลอดบุหรี่ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ณ.ห้องประชุม ศบส.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.สื่อสารเชิงบวก ครอบครัวปลอดบุหรี่ ศรีหมวดเกล้า_240513_11.jpgLINE_ALBUM_คก.สื่อสารเชิงบวก ครอบครัวปลอดบุหรี่ ศรีหมวดเกล้า_240513_12.jpgLINE_ALBUM_คก.สื่อสารเชิงบวก ครอบครัวปลอดบุหรี่ ศรีหมวดเกล้า_240513_7.jpgLINE_ALBUM_คก.สื่อสารเชิงบวก ครอบครัวปลอดบุหรี่ ศรีหมวดเกล้า_240513_5.jpgLINE_ALBUM_คก.สื่อสารเชิงบวก ครอบครัวปลอดบุหรี่ ศรีหมวดเกล้า_240513_4.jpgLINE_ALBUM_คก.สื่อสารเชิงบวก ครอบครัวปลอดบุหรี่ ศรีหมวดเกล้า_240513_3.jpgLINE_ALBUM_คก.สื่อสารเชิงบวก ครอบครัวปลอดบุหรี่ ศรีหมวดเกล้า_240513_2.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ