โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมใจป้องกันไข้เลือดออก(ครั้งที่2)

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 223
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมใจป้องกันไข้เลือดออก(ครั้งที่2) วันที่ 5 มีนาคม 2566 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ชุมชนเข้มแข็งป้องกันภัยไข้เลือดออก ครั้งที่ 2_230307_0.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนเข้มแข็งป้องกันภัยไข้เลือดออก ครั้งที่ 2_230307_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนเข้มแข็งป้องกันภัยไข้เลือดออก ครั้งที่ 2_230307_4.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนเข้มแข็งป้องกันภัยไข้เลือดออก ครั้งที่ 2_230307_12.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนเข้มแข็งป้องกันภัยไข้เลือดออก ครั้งที่ 2_230307_10.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนเข้มแข็งป้องกันภัยไข้เลือดออก ครั้งที่ 2_230307_9.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนเข้มแข็งป้องกันภัยไข้เลือดออก ครั้งที่ 2_230307_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนเข้มแข็งป้องกันภัยไข้เลือดออก ครั้งที่ 2_230307_7.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนเข้มแข็งป้องกันภัยไข้เลือดออก ครั้งที่ 2_230307_11.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ