โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนสำเภา

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 103
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธาน ในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนสำเภา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสำเภา 

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ้านสำเภา_230214_0.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ้านสำเภา_230214_1.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ้านสำเภา_230214_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ้านสำเภา_230214_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ้านสำเภา_230214_12.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ้านสำเภา_230214_9.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ้านสำเภา_230214_14.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ้านสำเภา_230214_11.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ้านสำเภา_230214_26.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ้านสำเภา_230214_7.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ้านสำเภา_230214_21.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ