โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนปงแสนทอง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 130
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายนคร  โยธาวงค์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธาน ในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนปงแสนทอง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566  ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนปงแสนทอง

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนปงแสนทอง_230214_0.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนปงแสนทอง_230214_1.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนปงแสนทอง_230214_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนปงแสนทอง_230214_4.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนปงแสนทอง_230214_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนปงแสนทอง_230214_6.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนปงแสนทอง_230214_2.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ