โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนแพะดอนตัน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 80
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายอำนวย  ถาแก้ว คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธาน ในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนแพะดอนตัน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนแพะดอนตัน

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนแพะดอนตัน_230214_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนแพะดอนตัน_230214_7.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนแพะดอนตัน_230214_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนแพะดอนตัน_230214_9.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนแพะดอนตัน_230214_11.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนแพะดอนตัน_230214_10.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนแพะดอนตัน_230214_6.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ