โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนหนองหัวหงอก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 123
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต  ใจแก้วแดง คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธาน ในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนหนองหัวหงอก ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนหนองหัวหงอก

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนหนองหัวหงอก_230214_2.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนหนองหัวหงอก_230214_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนหนองหัวหงอก_230214_4.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนหนองหัวหงอก_230214_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนหนองหัวหงอก_230214_10.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนหนองหัวหงอก_230214_12.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ชุมชนหนองหัวหงอก_230214_11.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ