โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนหมอสม-วังแคว้ง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 668
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนหมอสม-วังแคว้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2565 ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหมอสม-วังแคว้ง

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างการป้องกันโรคโควิด19 บ.หมอสม-วังแคว้ง_220328_0.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างการป้องกันโรคโควิด19 บ.หมอสม-วังแคว้ง_220328_1.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างการป้องกันโรคโควิด19 บ.หมอสม-วังแคว้ง_220328_2.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างการป้องกันโรคโควิด19 บ.หมอสม-วังแคว้ง_220328_3.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างการป้องกันโรคโควิด19 บ.หมอสม-วังแคว้ง_220328_6.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างการป้องกันโรคโควิด19 บ.หมอสม-วังแคว้ง_220328_5.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างการป้องกันโรคโควิด19 บ.หมอสม-วังแคว้ง_220328_7.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างการป้องกันโรคโควิด19 บ.หมอสม-วังแคว้ง_220328_8.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างการป้องกันโรคโควิด19 บ.หมอสม-วังแคว้ง_220328_10.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างการป้องกันโรคโควิด19 บ.หมอสม-วังแคว้ง_220328_11.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างการป้องกันโรคโควิด19 บ.หมอสม-วังแคว้ง_220328_12.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างการป้องกันโรคโควิด19 บ.หมอสม-วังแคว้ง_220328_16.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างการป้องกันโรคโควิด19 บ.หมอสม-วังแคว้ง_220328_20.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างการป้องกันโรคโควิด19 บ.หมอสม-วังแคว้ง_220328_15.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างการป้องกันโรคโควิด19 บ.หมอสม-วังแคว้ง_220328_14.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ