โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ชุมชนผาลาด

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 261
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย  สุปินะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ชุมชนผาลาด ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนผาลาด

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้ายภัยไข้เลือดออก ชุมชนผาลาด_220328_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้ายภัยไข้เลือดออก ชุมชนผาลาด_220328_7.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้ายภัยไข้เลือดออก ชุมชนผาลาด_220328_6.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้ายภัยไข้เลือดออก ชุมชนผาลาด_220328_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้ายภัยไข้เลือดออก ชุมชนผาลาด_220328_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้ายภัยไข้เลือดออก ชุมชนผาลาด_220328_2.jpgLINE_ALBUM_คก.ชุมชนร่วมใจต้ายภัยไข้เลือดออก ชุมชนผาลาด_220328_0.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ