โครงการชุมชนลำปางกลางตะวันตกร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี2565

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 353
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนลำปางกลางตะวันตกร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี2565 ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดลำปางกลางตะวันตก

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนลำปางกลางตะวันตก_220328_0.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนลำปางกลางตะวันตก_220328_1.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนลำปางกลางตะวันตก_220328_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนลำปางกลางตะวันตก_220328_4.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนลำปางกลางตะวันตก_220328_6.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนลำปางกลางตะวันตก_220328_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนลำปางกลางตะวันตก_220328_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนลำปางกลางตะวันตก_220328_10.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนลำปางกลางตะวันตก_220328_18.jpgLINE_ALBUM_คก.ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนลำปางกลางตะวันตก_220328_13.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ