โครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย บ้านกอกชุม

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 751
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย บ้านกอกชุม ในวันที่ 20 มีนาคม 2565 ณ.อาคารเอนกประสงค์บ้านกอกชุม

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนบ้านกอกชุม_220321_1.jpgLINE_ALBUM_คก.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนบ้านกอกชุม_220321_2.jpgLINE_ALBUM_คก.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนบ้านกอกชุม_220321_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนบ้านกอกชุม_220321_4.jpgLINE_ALBUM_คก.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนบ้านกอกชุม_220321_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนบ้านกอกชุม_220321_6.jpgLINE_ALBUM_คก.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนบ้านกอกชุม_220321_7.jpgLINE_ALBUM_คก.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนบ้านกอกชุม_220321_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนบ้านกอกชุม_220321_9.jpgLINE_ALBUM_คก.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนบ้านกอกชุม_220321_10.jpgLINE_ALBUM_คก.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนบ้านกอกชุม_220321_11.jpgLINE_ALBUM_คก.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนบ้านกอกชุม_220321_12.jpgLINE_ALBUM_คก.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนบ้านกอกชุม_220321_21.jpgLINE_ALBUM_คก.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนบ้านกอกชุม_220321_23.jpgLINE_ALBUM_คก.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนบ้านกอกชุม_220321_25.jpgLINE_ALBUM_คก.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนบ้านกอกชุม_220321_26.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ