โครงการ ชุมชนสบตุ๋ยร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2565

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 486
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ชุมชนสบตุ๋ยร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ปี 2565 ในวันที่ 20 มีนาคม 2565 ณ.อาคารเอนกประสงค์ รร.บ้านสบตุ๋ย(เดิม)

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ร่วมใจออกกำลังกาย ชุมชนสบตุ๋ย_220321_0.jpgLINE_ALBUM_คก.ร่วมใจออกกำลังกาย ชุมชนสบตุ๋ย_220321_1.jpgLINE_ALBUM_คก.ร่วมใจออกกำลังกาย ชุมชนสบตุ๋ย_220321_2.jpgLINE_ALBUM_คก.ร่วมใจออกกำลังกาย ชุมชนสบตุ๋ย_220321_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ร่วมใจออกกำลังกาย ชุมชนสบตุ๋ย_220321_4.jpgLINE_ALBUM_คก.ร่วมใจออกกำลังกาย ชุมชนสบตุ๋ย_220321_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ร่วมใจออกกำลังกาย ชุมชนสบตุ๋ย_220321_6.jpgLINE_ALBUM_คก.ร่วมใจออกกำลังกาย ชุมชนสบตุ๋ย_220321_7.jpgLINE_ALBUM_คก.ร่วมใจออกกำลังกาย ชุมชนสบตุ๋ย_220321_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ร่วมใจออกกำลังกาย ชุมชนสบตุ๋ย_220321_10.jpgLINE_ALBUM_คก.ร่วมใจออกกำลังกาย ชุมชนสบตุ๋ย_220321_11.jpgLINE_ALBUM_คก.ร่วมใจออกกำลังกาย ชุมชนสบตุ๋ย_220321_13.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ