โครงการ ประชาชนร่วมใจป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ชุมชนกล้วยม่วง ปี 2565

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 1036
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายนคร  โยธาวงค์  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ประชาชนร่วมใจป้องกันโรคโควิด-19  อย่างต่อเนื่อง ชุมชนกล้วยม่วง ปี 2565 ในวันที่ 20 มีนาคม 2565 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดกล้วยม่วง

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ประชาชนร่วมใจป้องโควิด 19 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง_220321_11.jpgLINE_ALBUM_คก.ประชาชนร่วมใจป้องโควิด 19 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง_220321_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ประชาชนร่วมใจป้องโควิด 19 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง_220321_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ประชาชนร่วมใจป้องโควิด 19 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง_220321_6.jpgLINE_ALBUM_คก.ประชาชนร่วมใจป้องโควิด 19 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง_220321_7.jpgLINE_ALBUM_คก.ประชาชนร่วมใจป้องโควิด 19 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง_220321_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ประชาชนร่วมใจป้องโควิด 19 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง_220321_9.jpgLINE_ALBUM_คก.ประชาชนร่วมใจป้องโควิด 19 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง_220321_2.jpgLINE_ALBUM_คก.ประชาชนร่วมใจป้องโควิด 19 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง_220321_12.jpgLINE_ALBUM_คก.ประชาชนร่วมใจป้องโควิด 19 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง_220321_10.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ