โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 564
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดหัวทุ่งสามัคคี

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยน DM, HT ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220321_0.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยน DM, HT ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220321_2.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยน DM, HT ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220321_4.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยน DM, HT ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220321_6.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยน DM, HT ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220321_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยน DM, HT ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220321_1.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยน DM, HT ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220321_13.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยน DM, HT ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220321_10.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยน DM, HT ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220321_11.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยน DM, HT ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220321_9.jpgLINE_ALBUM_คก.ปรับเปลี่ยน DM, HT ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220321_3.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ