โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนมงคลกาญจณ์

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 372
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนมงคลกาญจณ์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2565

 

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนมงคลกาญจน์_220321_0.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนมงคลกาญจน์_220321_1.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนมงคลกาญจน์_220321_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนมงคลกาญจน์_220321_4.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนมงคลกาญจน์_220321_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนมงคลกาญจน์_220321_6.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนมงคลกาญจน์_220321_7.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนมงคลกาญจน์_220321_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนมงคลกาญจน์_220321_10.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนมงคลกาญจน์_220321_9.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนมงคลกาญจน์_220321_11.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ