โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนสำเภา

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 256
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนสำเภา ในวันที่ 13 มีนาคม 2565  ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดสำเภา

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.โควิด19 บ้านสำเภา_220314_0.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด19 บ้านสำเภา_220314_1.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด19 บ้านสำเภา_220314_2.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด19 บ้านสำเภา_220314_3.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด19 บ้านสำเภา_220314_4.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด19 บ้านสำเภา_220314_6.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด19 บ้านสำเภา_220314_7.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด19 บ้านสำเภา_220314_8.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด19 บ้านสำเภา_220314_9.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด19 บ้านสำเภา_220314_10.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด19 บ้านสำเภา_220314_13.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด19 บ้านสำเภา_220314_21.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด19 บ้านสำเภา_220314_22.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด19 บ้านสำเภา_220314_16.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด19 บ้านสำเภา_220314_23.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ