โครงการเสริมสร้างประสิธิภาพการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนกลางทุ่ง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 147
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนกลางทุ่ง ในวันที่ 13 มีนาคม 2565 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนกลางทุ่ง

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.โควิด กลางทุ่ง_220314_0.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด กลางทุ่ง_220314_1.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด กลางทุ่ง_220314_2.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด กลางทุ่ง_220314_8.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด กลางทุ่ง_220314_10.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด กลางทุ่ง_220314_13.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด กลางทุ่ง_220314_18.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด กลางทุ่ง_220314_17.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด กลางทุ่ง_220314_16.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด กลางทุ่ง_220314_15.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด กลางทุ่ง_220314_7.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ