โครงการ ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 154
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี ในวันที่ 13 มีนาคม 2565 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามมัคคี

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.โควิด 19 ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220314_0.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด 19 ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220314_1.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด 19 ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220314_2.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด 19 ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220314_3.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด 19 ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220314_4.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด 19 ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220314_5.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด 19 ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220314_6.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด 19 ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220314_7.jpgLINE_ALBUM_คก.โควิด 19 ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี_220314_10.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ