โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนปงแสนทอง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 169
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจุติพงษ์  ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนปงแสนทอง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนปงแสนทอง

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างประสิทธิภาพ Covid 19 ชุมชนปงแสนทอง_220221_0.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างประสิทธิภาพ Covid 19 ชุมชนปงแสนทอง_220221_1.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างประสิทธิภาพ Covid 19 ชุมชนปงแสนทอง_220221_2.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างประสิทธิภาพ Covid 19 ชุมชนปงแสนทอง_220221_3.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างประสิทธิภาพ Covid 19 ชุมชนปงแสนทอง_220221_4.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างประสิทธิภาพ Covid 19 ชุมชนปงแสนทอง_220221_6.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างประสิทธิภาพ Covid 19 ชุมชนปงแสนทอง_220221_10.jpgLINE_ALBUM_คก.เสริมสร้างประสิทธิภาพ Covid 19 ชุมชนปงแสนทอง_220221_11.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ