โครงการเกมส์ไพ่ไขชีวิต เสริมสร้างสุขภาพจิตชุมชนศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 205
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจุติพงษ์  ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการเกมส์ไพ่ไขชีวิต เสริมสร้างสุขภาพจิตชุมชนศรีหมวดเกล้า ในวันที่ 20 กุมภาพัธ์ 2565 ณ.ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.เกมส์ไพ่ไขชีวิตฯ ชุมชนศรีหมวดเกล้า_220221_0.jpgLINE_ALBUM_คก.เกมส์ไพ่ไขชีวิตฯ ชุมชนศรีหมวดเกล้า_220221_1.jpgLINE_ALBUM_คก.เกมส์ไพ่ไขชีวิตฯ ชุมชนศรีหมวดเกล้า_220221_2.jpgLINE_ALBUM_คก.เกมส์ไพ่ไขชีวิตฯ ชุมชนศรีหมวดเกล้า_220221_4.jpgLINE_ALBUM_คก.เกมส์ไพ่ไขชีวิตฯ ชุมชนศรีหมวดเกล้า_220221_6.jpgLINE_ALBUM_คก.เกมส์ไพ่ไขชีวิตฯ ชุมชนศรีหมวดเกล้า_220221_7.jpgLINE_ALBUM_คก.เกมส์ไพ่ไขชีวิตฯ ชุมชนศรีหมวดเกล้า_220221_8.jpgLINE_ALBUM_คก.เกมส์ไพ่ไขชีวิตฯ ชุมชนศรีหมวดเกล้า_220221_9.jpgLINE_ALBUM_คก.เกมส์ไพ่ไขชีวิตฯ ชุมชนศรีหมวดเกล้า_220221_10.jpgLINE_ALBUM_คก.เกมส์ไพ่ไขชีวิตฯ ชุมชนศรีหมวดเกล้า_220221_11.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ