โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรค 3อ2ส1ฟ ตามวีถีชุมชนกล้วยหลวงพัฒนา

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 354
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรค 3อ2ส1ฟ ตามวีถีชุมชนกล้วยหลวงพัฒนา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนกล้วยหลวงพัฒนา

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.3อ 2ส 1ฟ กล้วยหลวงพัฒนา_220221_3.jpgLINE_ALBUM_คก.3อ 2ส 1ฟ กล้วยหลวงพัฒนา_220221_6.jpgLINE_ALBUM_คก.3อ 2ส 1ฟ กล้วยหลวงพัฒนา_220221_8.jpgLINE_ALBUM_คก.3อ 2ส 1ฟ กล้วยหลวงพัฒนา_220221_9.jpgLINE_ALBUM_คก.3อ 2ส 1ฟ กล้วยหลวงพัฒนา_220221_11.jpgLINE_ALBUM_คก.3อ 2ส 1ฟ กล้วยหลวงพัฒนา_220221_0.jpgLINE_ALBUM_คก.3อ 2ส 1ฟ กล้วยหลวงพัฒนา_220221_2.jpgLINE_ALBUM_คก.3อ 2ส 1ฟ กล้วยหลวงพัฒนา_220221_12.jpgLINE_ALBUM_คก.3อ 2ส 1ฟ กล้วยหลวงพัฒนา_220221_1.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ