โครงการ ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 (COVID19) ในชุมชนลำปางคูณ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 166
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น แล ะนายบุญส่ง  ศรียอด  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 (COVID19) ในชุมชนธนวรรณ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนลำปางคูณ

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ชุมชนลำปางคูน_220214_23.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ชุมชนลำปางคูน_220214_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ชุมชนลำปางคูน_220214_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ชุมชนลำปางคูน_220214_9.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ชุมชนลำปางคูน_220214_13.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ชุมชนลำปางคูน_220214_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ชุมชนลำปางคูน_220214_17.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ชุมชนลำปางคูน_220214_7.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ชุมชนลำปางคูน_220214_1.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ชุมชนลำปางคูน_220214_11.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ชุมชนลำปางคูน_220214_19.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ชุมชนลำปางคูน_220214_6.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ