โครงการ ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 (COVID19) ในชุมชนธนวรรณ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 156
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น แล ะนายบุญส่ง  ศรียอด  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 (COVID19) ในชุมชนธนวรรณ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนธนวรรณ

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกัน Covid 19 ชุมชนธนวรรณ_220214_0.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกัน Covid 19 ชุมชนธนวรรณ_220214_1.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกัน Covid 19 ชุมชนธนวรรณ_220214_2.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกัน Covid 19 ชุมชนธนวรรณ_220214_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกัน Covid 19 ชุมชนธนวรรณ_220214_4.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกัน Covid 19 ชุมชนธนวรรณ_220214_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกัน Covid 19 ชุมชนธนวรรณ_220214_6.jpgLINE_ALBUM_คก.ควบคุมและป้องกัน Covid 19 ชุมชนธนวรรณ_220214_7.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ