โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 ในชุมชนบ้านสบตุ๋ย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 186
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจุติพงษ์  ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายวันชัย  อินทะนัก  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 ในชุมชนบ้านสบตุ๋ย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสบตุ๋ย (เดิม)

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนบ้านสบตุ๋ย_220214_0.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนบ้านสบตุ๋ย_220214_1.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนบ้านสบตุ๋ย_220214_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนบ้านสบตุ๋ย_220214_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนบ้านสบตุ๋ย_220214_6.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนบ้านสบตุ๋ย_220214_7.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนบ้านสบตุ๋ย_220214_9.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนบ้านสบตุ๋ย_220214_10.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ