โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคโควิด19ในชุมชนบ้านหลวง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 154
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคโควิด19ในชุมชนบ้านหลวง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดไร่นาน้อย

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.ป้องกันโควิด ช.บ้านหลวง_220214_1.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันโควิด ช.บ้านหลวง_220214_2.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันโควิด ช.บ้านหลวง_220214_3.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันโควิด ช.บ้านหลวง_220214_5.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันโควิด ช.บ้านหลวง_220214_11.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันโควิด ช.บ้านหลวง_220214_10.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันโควิด ช.บ้านหลวง_220214_8.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันโควิด ช.บ้านหลวง_220214_10.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันโควิด ช.บ้านหลวง_220214_13.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันโควิด ช.บ้านหลวง_220214_12.jpgLINE_ALBUM_คก.ป้องกันโควิด ช.บ้านหลวง_220214_5.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ