โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อเสื่อมในผู้สูงอายุชุมชนสันติภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 156
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย  สุปินะ  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อเสื่อมในผู้สูงอายุชุมชนสันติภาพ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.ศาลารวมใจภักดิ์ ชุมชนสันติภาพ

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_คก.อบรมให้ความรู้โรคข้อเสื่อม ชุมชนสันติภาพ_220214_0.jpgLINE_ALBUM_คก.อบรมให้ความรู้โรคข้อเสื่อม ชุมชนสันติภาพ_220214_1.jpgLINE_ALBUM_คก.อบรมให้ความรู้โรคข้อเสื่อม ชุมชนสันติภาพ_220214_4.jpgLINE_ALBUM_คก.อบรมให้ความรู้โรคข้อเสื่อม ชุมชนสันติภาพ_220214_6.jpgLINE_ALBUM_คก.อบรมให้ความรู้โรคข้อเสื่อม ชุมชนสันติภาพ_220214_7.jpgLINE_ALBUM_คก.อบรมให้ความรู้โรคข้อเสื่อม ชุมชนสันติภาพ_220214_11.jpgLINE_ALBUM_คก.อบรมให้ความรู้โรคข้อเสื่อม ชุมชนสันติภาพ_220214_9.jpgLINE_ALBUM_คก.อบรมให้ความรู้โรคข้อเสื่อม ชุมชนสันติภาพ_220214_15.jpgLINE_ALBUM_คก.อบรมให้ความรู้โรคข้อเสื่อม ชุมชนสันติภาพ_220214_2.jpgLINE_ALBUM_คก.อบรมให้ความรู้โรคข้อเสื่อม ชุมชนสันติภาพ_220214_10.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ