โครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงวัยในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)บ้านป่าตันกุมเมือง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 1386
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิด โครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงวัยในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) บ้านป่าตันกุมเมือง ในวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าตันกุมเมือง

ไฟล์ภาพประกอบ

โครงการโควิด ป่าตันกุมเมือง_210125_0.jpgโครงการโควิด ป่าตันกุมเมือง_210125_1.jpgโครงการโควิด ป่าตันกุมเมือง_210125_3.jpgโครงการโควิด ป่าตันกุมเมือง_210125_4.jpgโครงการโควิด ป่าตันกุมเมือง_210125_5.jpgโครงการโควิด ป่าตันกุมเมือง_210125_6.jpgโครงการโควิด ป่าตันกุมเมือง_210125_7.jpgโครงการโควิด ป่าตันกุมเมือง_210125_8.jpgโครงการโควิด ป่าตันกุมเมือง_210125_10.jpgโครงการโควิด ป่าตันกุมเมือง_210125_15.jpgโครงการโควิด ป่าตันกุมเมือง_210125_16.jpgโครงการโควิด ป่าตันกุมเมือง_210125_14.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ