โครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงวัยในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)บ้านหนองห้าตะวันตก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 1181
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงวัยในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) บ้านหนองห้าตะวันตก วันที่ 24 มกราคม 2564 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองห้าตะวันตก

ไฟล์ภาพประกอบ

โครงการโควิด หนองห้าตะวันตก_210125_0.jpgโครงการโควิด หนองห้าตะวันตก_210125_2.jpgโครงการโควิด หนองห้าตะวันตก_210125_3.jpgโครงการโควิด หนองห้าตะวันตก_210125_6.jpgโครงการโควิด หนองห้าตะวันตก_210125_5.jpgโครงการโควิด หนองห้าตะวันตก_210125_7.jpgโครงการโควิด หนองห้าตะวันตก_210125_8.jpgโครงการโควิด หนองห้าตะวันตก_210125_9.jpgโครงการโควิด หนองห้าตะวันตก_210125_12.jpgโครงการโควิด หนองห้าตะวันตก_210125_10.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ