โครงการอบรมสร้างและพัฒนาแกนนำจิตอาสาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รพ.สต.บ้านกล้วยแพะ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 508
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมสร้างและพัฒนาแกนนำจิตอาสาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รพ.สต.บ้านกล้วยแพะ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านกล้วยแพะ

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.พัฒนาแกนนำจิตอาสาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กล้วยแพะ_201218_0.jpgคก.พัฒนาแกนนำจิตอาสาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กล้วยแพะ_201218_2.jpgคก.พัฒนาแกนนำจิตอาสาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กล้วยแพะ_201218_5.jpgคก.พัฒนาแกนนำจิตอาสาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กล้วยแพะ_201218_12.jpgคก.พัฒนาแกนนำจิตอาสาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กล้วยแพะ_201218_11.jpgคก.พัฒนาแกนนำจิตอาสาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กล้วยแพะ_201218_16.jpgคก.พัฒนาแกนนำจิตอาสาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กล้วยแพะ_201218_22.jpgคก.พัฒนาแกนนำจิตอาสาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กล้วยแพะ_201218_7.jpgคก.พัฒนาแกนนำจิตอาสาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กล้วยแพะ_201218_24.jpgคก.พัฒนาแกนนำจิตอาสาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กล้วยแพะ_201218_19.jpgคก.พัฒนาแกนนำจิตอาสาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กล้วยแพะ_201218_18.jpgคก.พัฒนาแกนนำจิตอาสาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กล้วยแพะ_201218_17.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ