โครงการ การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนหนองเจริญ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 762
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคืนคร ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  สีตาบุตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนหนองเจริญ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเจริญ

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ไข้เลือดออก บ้านหนองเจริญ_200824.jpgคก_0.ไข้เลือดออก บ้านหนองเจริญ_200824.jpgคก_2.ไข้เลือดออก บ้านหนองเจริญ_200824.jpgคก_6.ไข้เลือดออก บ้านหนองเจริญ_200824.jpgคก_8.ไข้เลือดออก บ้านหนองเจริญ_200824.jpgคก_9.ไข้เลือดออก บ้านหนองเจริญ_200824.jpgคก_10.ไข้เลือดออก บ้านหนองเจริญ_200824.jpgคก_11.ไข้เลือดออก บ้านหนองเจริญ_200824.jpgคก_12.ไข้เลือดออก บ้านหนองเจริญ_200824.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ