โครงการ โรคที่เกิดกับดวงตาในผู้สูงอายุ ชุมชนสันติภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 404
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย  สุปินะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางคืนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ โรคที่เกิดกับดวงตาในผู้สูงอายุ ชุมชนสันติภาพ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ.ศาลารวมใจภักดิ์ ชุมชนสันตภาพ

ไฟล์ภาพประกอบ

โรคดวงตาสันติภาพ_200824.jpgโรคดวงตาสันติภาพ_200824_0.jpgโรคดวงตาสันติภาพ_200824_1.jpgโรคดวงตาสันติภาพ_200824_2.jpgโรคดวงตาสันติภาพ_200824_3.jpgโรคดวงตาสันติภาพ_200824_4.jpgโรคดวงตาสันติภาพ_200824_5.jpgโรคดวงตาสันติภาพ_200824_6.jpgโรคดวงตาสันติภาพ_200824_7.jpgโรคดวงตาสันติภาพ_200824_8.jpgโรคดวงตาสันติภาพ_200824_9.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ