โครงการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สุงอายุ"สุข5มิติ ในยุค 4.0"และประเมินผู้สูงอายุต้นแบบสุขภ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 491
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สุงอายุ"สุข5มิติ ในยุค 4.0"และประเมินผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ.อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเก่าบ้านย่าเป้า

ไฟล์ภาพประกอบ

ceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_20534556_200824_0.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_20534556_200824.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_20534556_200824_2.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_20534556_200824_3.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_20534556_200824_8.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_20534556_200824_14.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_20534556_200824_18.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_20534556_200824_19.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_20534556_200824_11.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_20534556_200824_12.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_20534556_200824_22.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_20534556_200824_23.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_20534556_200824_25.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_20534556_200824_26.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_20534556_200824_30.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_20534556_200824_31.jpgceedea60f8dce9e72fd3a1dd18b21a4c8_20534556_200824_32.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ