โครงการชุมชนกล้วยหลวงพัฒนาอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคมะเร็งในผู้สูงอายุ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 397
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่่นฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนกล้วยหลวงพัฒนาอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคมะเร็งในผู้สูงอายุ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านกล้วยหลวงพัฒนา

ไฟล์ภาพประกอบ

อบรมป้องกันโรคมะเร็ง กล้วยหลวงพัฒนา_200824.jpgอบรมป้องกันโรคมะเร็ง กล้วยหลวงพัฒนา_200824_0.jpgอบรมป้องกันโรคมะเร็ง กล้วยหลวงพัฒนา_200824_1.jpgอบรมป้องกันโรคมะเร็ง กล้วยหลวงพัฒนา_200824_2.jpgอบรมป้องกันโรคมะเร็ง กล้วยหลวงพัฒนา_200824_3.jpgอบรมป้องกันโรคมะเร็ง กล้วยหลวงพัฒนา_200824_4.jpgอบรมป้องกันโรคมะเร็ง กล้วยหลวงพัฒนา_200824_5.jpgอบรมป้องกันโรคมะเร็ง กล้วยหลวงพัฒนา_200824_6.jpgอบรมป้องกันโรคมะเร็ง กล้วยหลวงพัฒนา_200824_7.jpgอบรมป้องกันโรคมะเร็ง กล้วยหลวงพัฒนา_200824_9.jpgอบรมป้องกันโรคมะเร็ง กล้วยหลวงพัฒนา_200824_13.jpgอบรมป้องกันโรคมะเร็ง กล้วยหลวงพัฒนา_200824_11.jpgอบรมป้องกันโรคมะเร็ง กล้วยหลวงพัฒนา_200824_14.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ