โครงการ อบรมการสร้างเสริมความสุข 5 มิติ (สุขสบาย,สุขสนุก,สุขสง่า,สุขสงบ)ผู้สูงอายุชุมชนกล้วยแพะ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 1204
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ อบรมการสร้างเสริมความสุข 5 มิติ (สุขสบาย,สุขสนุก,สุขสง่า,สุขสงบ)ผู้สูงอายุชุมชนกล้วยแพะ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านกล้วยแพะ

ไฟล์ภาพประกอบ

สุข5 มิติกล้วยแพะ_200824.jpgสุข5 มิติกล้วยแพะ_200824_1.jpgสุข5 มิติกล้วยแพะ_200824_2.jpgสุข5 มิติกล้วยแพะ_200824_3.jpgสุข5 มิติกล้วยแพะ_200824_4.jpgสุข5 มิติกล้วยแพะ_200824_5.jpgสุข5 มิติกล้วยแพะ_200824_6.jpgสุข5 มิติกล้วยแพะ_200824_9.jpgสุข5 มิติกล้วยแพะ_200824_15.jpgสุข5 มิติกล้วยแพะ_200824_16.jpgสุข5 มิติกล้วยแพะ_200824_17.jpgสุข5 มิติกล้วยแพะ_200824_0.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ