โครงการ วัดส่งเสริมสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 281
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ วัดส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ.วัดบ้านศาลาดอน

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.วัดส่งเสริมสุขภาพ_200824.jpgคก_0.วัดส่งเสริมสุขภาพ_200824.jpgคก_1.วัดส่งเสริมสุขภาพ_200824.jpgคก_7.วัดส่งเสริมสุขภาพ_200824.jpgคก_6.วัดส่งเสริมสุขภาพ_200824.jpgคก_9.วัดส่งเสริมสุขภาพ_200824.jpgคก_11.วัดส่งเสริมสุขภาพ_200824.jpgคก_12.วัดส่งเสริมสุขภาพ_200824.jpgคก_13.วัดส่งเสริมสุขภาพ_200824.jpgคก_20.วัดส่งเสริมสุขภาพ_200824.jpgคก_18.วัดส่งเสริมสุขภาพ_200824.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ