โครงการ ให้ความรู้ "ล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา" ปลอดโรค ชุมชนป่าแลว1

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 89
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ให้ความรู้ "ล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา" ปลอดโรค ชุมชนป่าแลว1 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนปาแลว1

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา ปลอดโรค ชุมชนป่าแลว1_200807.jpgคก_1.ล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา ปลอดโรค ชุมชนป่าแลว1_200807.jpgคก_2.ล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา ปลอดโรค ชุมชนป่าแลว1_200807.jpgคก_5.ล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา ปลอดโรค ชุมชนป่าแลว1_200807.jpgคก_4.ล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา ปลอดโรค ชุมชนป่าแลว1_200807.jpgคก_8.ล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา ปลอดโรค ชุมชนป่าแลว1_200807.jpgคก_12.ล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา ปลอดโรค ชุมชนป่าแลว1_200807.jpgคก_11.ล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา ปลอดโรค ชุมชนป่าแลว1_200807.jpgคก_10.ล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา ปลอดโรค ชุมชนป่าแลว1_200807.jpgคก_18.ล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา ปลอดโรค ชุมชนป่าแลว1_200807.jpgคก_15.ล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา ปลอดโรค ชุมชนป่าแลว1_200807.jpgคก_16.ล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา ปลอดโรค ชุมชนป่าแลว1_200807.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ