โครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนป่าตันกุมเมือง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 57
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคืนคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนป่าตันกุมเมือง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ.ศาลาวัดป่าตันกุมเมือง

ไฟล์ภาพประกอบ

คก_0. ไข้เลือดออก ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_3. ไข้เลือดออก ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_4. ไข้เลือดออก ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_5. ไข้เลือดออก ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_6. ไข้เลือดออก ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_7. ไข้เลือดออก ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_8. ไข้เลือดออก ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_17. ไข้เลือดออก ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_15. ไข้เลือดออก ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_14. ไข้เลือดออก ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_11. ไข้เลือดออก ป่าตันกุมเมือง_200803.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ