โครงการ พืช สมุนไพร คืออาหารและยารักษาโรคเรื้อรัง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 64
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ พืช สมุนไพร คืออาหารและยารักษาโรคเรื้อรัง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนเก่าบ้านย่าเป้า

ไฟล์ภาพประกอบ

พืช สมุนไพร คืออาการและยา_200803.jpgพืช สมุนไพร คืออาการและยา_200803_1.jpgพืช สมุนไพร คืออาการและยา_200803_2.jpgพืช สมุนไพร คืออาการและยา_200803_3.jpgพืช สมุนไพร คืออาการและยา_200803_6.jpgพืช สมุนไพร คืออาการและยา_200803_8.jpgพืช สมุนไพร คืออาการและยา_200803_10.jpgพืช สมุนไพร คืออาการและยา_200803_12.jpgพืช สมุนไพร คืออาการและยา_200803_13.jpgพืช สมุนไพร คืออาการและยา_200803_16.jpgพืช สมุนไพร คืออาการและยา_200803_17.jpgพืช สมุนไพร คืออาการและยา_200803_20.jpgพืช สมุนไพร คืออาการและยา_200803_21.jpgพืช สมุนไพร คืออาการและยา_200803_22.jpgพืช สมุนไพร คืออาการและยา_200803_23.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ