โครงการ อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพชุมชนบ้านต้า ปี2563

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 1134
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจักรพงษ์  ธรรมใจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพชุมชนบ้านต้า ปี2563 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านต้า

ไฟล์ภาพประกอบ

อาหารปลอดภัย บ้านต้า_200803.jpgอาหารปลอดภัย บ้านต้า_200803_0.jpgอาหารปลอดภัย บ้านต้า_200803_1.jpgอาหารปลอดภัย บ้านต้า_200803_2.jpgอาหารปลอดภัย บ้านต้า_200803_3.jpgอาหารปลอดภัย บ้านต้า_200803_4.jpgอาหารปลอดภัย บ้านต้า_200803_6.jpgอาหารปลอดภัย บ้านต้า_200803_9.jpgอาหารปลอดภัย บ้านต้า_200803_10.jpgอาหารปลอดภัย บ้านต้า_200803_11.jpgอาหารปลอดภัย บ้านต้า_200803_14.jpgอาหารปลอดภัย บ้านต้า_200803_15.jpgอาหารปลอดภัย บ้านต้า_200803_8.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ