โครงการ ป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายในโรงเรียนป่าตันกุมเมือง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 2675
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางคืนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายในโรงเรียนป่าตันกุมเมือง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.โควิท-19 ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_0.โควิท-19 ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_1.โควิท-19 ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_4.โควิท-19 ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_3.โควิท-19 ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_5.โควิท-19 ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_10.โควิท-19 ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_13.โควิท-19 ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_15.โควิท-19 ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_22.โควิท-19 ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_23.โควิท-19 ป่าตันกุมเมือง_200803.jpgคก_25.โควิท-19 ป่าตันกุมเมือง_200803.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ