โครงการ ป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายในโรงเรียนวัดหลวงวิทยา

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 43
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และนายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายในโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ในวันที่ 1และ2 สิงหาคม 2563

ไฟล์ภาพประกอบ

โควิด 19 โรงเรียนวัดหลวง วันที่1_200803.jpgโควิด 19 โรงเรียนวัดหลวง วันที่1_200803_0.jpgโควิด 19 โรงเรียนวัดหลวง วันที่1_200803_4.jpgโควิด 19 โรงเรียนวัดหลวง วันที่1_200803_6.jpgโควิด 19 โรงเรียนวัดหลวง วันที่1_200803_8.jpgโควิด 19 โรงเรียนวัดหลวง วันที่1_200803_9.jpgโควิด 19 โรงเรียนวัดหลวง วันที่1_200803_12.jpgโควิด 19 โรงเรียนวัดหลวง วันที่1_200803_11.jpgโควิด 19 โรงเรียนวัดหลวง วันที่1_200803_15.jpgโควิด 19 โรงเรียนวัดหลวง วันที่1_200803_14.jpgโควิด 19 โรงเรียนวัดหลวง วันที่1_200803_1.jpgโควิด19โรงเรียนวัดหลวง วันที่2_200803_0.jpgโควิด19โรงเรียนวัดหลวง วันที่2_200803_1.jpgโควิด19โรงเรียนวัดหลวง วันที่2_200803_2.jpgโควิด19โรงเรียนวัดหลวง วันที่2_200803_3.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ