โครงการ การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านต้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 23
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางแสงเทียน  ถาคำฟู สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านต้า ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านต้า

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออก บ้านต้า_200729.jpgไข้เลือดออก บ้านต้า_200729_0.jpgไข้เลือดออก บ้านต้า_200729_1.jpgไข้เลือดออก บ้านต้า_200729_2.jpgไข้เลือดออก บ้านต้า_200729_3.jpgไข้เลือดออก บ้านต้า_200729_4.jpgไข้เลือดออก บ้านต้า_200729_5.jpgไข้เลือดออก บ้านต้า_200729_6.jpgไข้เลือดออก บ้านต้า_200729_7.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ